Jūsų užsakymas

30 dienų pinigų grąžinimas

Nemokamas pristatymas virš 50

Parašyk mums: info@thermashop.lt

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.              Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

10.1.      Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiose Taisyklėse ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

10.2.      Norint grąžinti nekokybiškus žaislus, Pirkėjas tai turi padaryti per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos ir apie tai informuoti Pardavėją el. paštu labas@monti.lt, nurodyti prekės trūkumus bei kartu pateikti įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju, prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.3.      Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas per 14 dienų turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

10.3.1.      kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.3.2.      kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

10.3.3.      kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.3.4.      grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

10.4.      Norėdamas pasinaudoti šių Taisyklių 10.3. punkte aprašyta teise, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 10.3. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama prekės pirkimą – pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

10.5.      Jeigu Pirkėjas nepateikia  prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti Pirkėjo nurodyti šių Taisyklių 10.3. punkto reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

10.6.      Pretenzijos dėl prekių kokybės trūkumų pateikiamos Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu. Prekės, dėl kurių teikiama pretenzija yra siunčiamos atgal Pardavėjui adresu Prano Dovydaičio g. 25-2 Vilnius.  Šias siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.7.      Pardavėjas prekės trūkumus turi pašalinti per protingą terminą. Šis terminas priklauso nuo daikto pobūdžio, taisytinų trūkumų sudėtingumo ir kitų aplinkybių, kurios kiekvienu atveju yra individualios.

10.8.      Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo, priežiūros ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

10.9.      Jeigu Pardavėjas pakeičia prekę ar jos komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, naujai prekei ar jos komplektuojamajai detalei taikomas garantijos terminas, nustatytas pirmai prekei ar jos komplektuojamajai detalei.

10.10. Dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius trūkumus ar pažeidimus Pardavėjas gali šalinti Pirkėjo sąskaita pagal Pardavėjo ir Pirkėjo suderintus įkainius.

11.              Kokybiškų prekių grąžinimas

11.1.      Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiose Taisyklėse ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

11.2.      Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą.

11.3.      Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs jų galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

11.4.      Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo daikto pristatymo dienos.

11.5.      Nurodyta 11.4. punkte teise gali pasinaudoti tik vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis pirkimo – pardavimo sutartį (perkantis prekę) su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti).

11.6.      Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti 11.4. punkte nurodyta teise atsisakyti Sutarties, jeigu Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo specialius nurodymus (šios prekės nėra iš anksto pagamintos ir yra gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą) arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

11.7.      Kiekvienai prekei taikomos grąžinimo sąlygos aprašytos Internetinės parduotuvės kiekvienos prekės puslapio skyriuje „Grąžinimas“.

11.8.      Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.8.1.      grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.8.2.      prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta;

11.8.3.      prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. Kai kyla ginčas dėl daikto išvaizdos, gali būti skiriama ekspertizė. Jos išlaidas apmoka kaltoji šalis;

11.8.4.      grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.8.5.      grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris pateikiamas Pirkėjui kartu su preke;

11.8.6.      Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.9.      Grąžinamas kokybiškas prekes Pirkėjas turi išsiųsti adresu Prano Dovydaičio g. 25-2 Vilnius.

11.10. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

11.11. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

11.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

11.13. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

11.14. Jei Pirkėjas nori atsisakyti Sutarties, remiantis 12.4 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

Nemokamas pristatymas

Užsakymams virš 50€

30 dienų pinigų grąžinimas

Negavus ar grąžinus prekę grąžinsime pinigus

Saugus atsiskaitymas

Bankinis pavedimas / MasterCard / Visa